Мали: Држава је за развој виноградарства издвојила 8,9 милиона евра